ARXIU CAPITULAR

Dia Internacional dels Arxius

07/06/2024 | 0 comments

Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, des de l’Arxiu Capitular, l’hem volgut celebrar amb la difusió de la col·lecció documental que té la Seu referent a la família Desbach, un dels llinatges nobiliaris mallorquins més antics i alhora dels més desconeguts.

Fig. Escut de la família Desbach

Fig. Escut de la família Desbach

El seu origen es remunta al segle XIII, i hi destaca com un dels primers testimonis el cavaller de l’Ordre del Temple, Dalmau Desbach i ja a mitjan segle XIV trobam Perico Desbach, escuder del rei. Les terres principals que varen tenir eren la Cavalleria de Gotners a Sineu i les possessions de Son Bac a Petra, Son Bac a Marratxí i Son Bacs  a Pollença.

Fig. Plànol de l’Alqueria de Guatners

Fig. Plànol de l’Alqueria de Guatners

Una de les figures més destacades, sens dubte, va ser Joan Baptista Desbach Martorell. Nascut a Pollença l’any 1617, va ser un religiós que arribà a ser bisbe d’Urgell i inquisidor de Mallorca. Es va doctorar en ambdós drets a l’Estudi General Lul·lià i va aconseguir una canongia presbiteral i la vicaria general. A més,  ocupà el càrrec de procurador del bisbe de Barcelona. Exercí diferents càrrecs jurídics en el Sant Ofici com a jutge de béns confiscats, promotor fiscal i inquisidor. Finalment va ser nomenat bisbe a la Seu d’Urgell l’any 1682. La seva mort  l’any 1688 va suposar l’extinció d’aquesta família nobiliària. En el seu testament  de l’any 1671 va nomenar hereu universal a Nicolau Mora Mulet, doctor del Reial Consell, i ordenant substitucions en cas de mort a Vicenç Mut i el canonge Togores. A la mort d’aquest darrer els béns varen passar al Capítol de la Seu.  És fill il·lustre de Palma i Pollença.

Fig. Joan Baptista Desbach Martorell

Fig. Joan Baptista Desbach Martorell

Respecte a la col·lecció documental que posseeix la Catedral, gràcies als treballs realitzats per Malena Ribers Giner, alumna en pràctiques del Màster de Patrimoni Cultural a la Universitat de les Illes Balears, s’ha identificat i agrupat el llegat conservat d’aquesta família que data des de finals del segle XIV fins el segle XIX. El resultat ha estat la recopilació de 154 unitats documentals, traduïts en 4 metres lineals, diferenciats en diverses seccions  i sèries tal i com apareix  en el següent quadre de classificació:

 • Administració econòmica
  • Albarans
  • Capbreus de censals
  • Censos
  • Llibres de comptes
  • Liquidacions
  • Rebuts de Pagament
 • Administració General
  • Cartes pastorals
  • Correspondència
 • Justícia
  • Atestats
  • Causes judicial
  • Decrets i sentències
  • Escriptures
  • Expedients judicials sobre l’herència
  • Monitoris
  • Subhastes d’arrendaments
  • Testaments
 • Pergamins
  • Acta entre dos
  • Citació judicial
  • Dispensa Pontifícia
  • Nomenament
  • Orde/disposició judicial
  • Sentència judicial

Aquest quadre de classificació demostra la seva diversitat i riquesa documental. De totes les seves fonts, destacarien la correspondència com, per exemple, les dels capellans d’honor sobre la mort del bisbe Desbach, llibres de l’administració de les seves terres, com Marina a Pollença o les altres possessions esmentades prèviament, i un gran volum d’unitats documentals sobre heretats i obres pies de diferents membres de la mateixa família.

Aquesta nova reorganització facilitarà als usuaris poder investigar els tresors que amaga aquest llinatge nobiliari tan poc estudiat.

Feliç Dia dels Arxius!

BIBLIOGRAFIA

 • (1989). Dins Gran Enciclopèdia de Mallorca (Vol.4, p. 278). Palma: Promomallorca.
 • Ginard, A., Ramis, A., Vanrell, J., Villalonga, J. (2017). Un plànol d’una àrea rural de mitjan segle XV. Mallorca: Publicacions Catedral de Mallorca.
 • Morro, R. (15 de novembre 2023). Desbach i Fàbregues, il·lustres deixes històriques. Punt informatiu de Pollença. Recuperat de: https://puntinformatiu.cat/desbach-i-fabregues-illustres-deixes-historiques/
Fig. Llibre d’albarans i rebudes de Carles Desbach

Fig. Llibre d’albarans i rebudes de Carles Desbach

Potser també t’interessa…

Perdó, Caín

Perdó, Caín

Havia tallat la lectura del relat abans d’hora, el relat dels fills d’Adam i Eva, els dos primers germans de la història, el camperol Caín i el pastor Abel. Vaig llegir que el primer matà el segon, i no vaig voler saber-ne més. Perdó,...

Veure més
No em sembla essencial

No em sembla essencial

Aquesta nit algú deu haver guanyat, li semblarà essencial? Avui algú perdrà, li semblarà letal? Record que vaig llegir la novel·la “Memòries d'Adrià” de Marguerite Youcernar. Fa tants anys que se'm van oblidar els detalls, però guard com...

Veure més
La fe es un combate

La fe es un combate

Siempre entre dos fuegos: creer y no creer. Siempre me he considerado creyente, pero siempre he tenido que luchar la fe. A la fe la he trabajado al por mayor. La fe me ha sido agradable (en el sentido de satisfactoria), pero no pacífica...

Veure més