OPINIÓ

Caminant una altra vegada sobre les aigües

26/04/2021 | 0 comments

Era habitual en ell que trepitgés sòl sòlid. Recorria comarques, transitava per caminois i ramals, no eren infreqüents les seves pujades a la muntanya, i una vegada va baixar a Jericó per carretera tortuosa.

Una vegada va provar el diferent i es va disposà trepitjar líquid en comptes de sòlid. Mateo catorze registra la crònica i ho retrata walk on the water, caminant de nit sobre les aigües d’una mar revoltosa en direcció als seus homes.

Ara la comunitat cristiana torna a estar en mar revoltosa, tornen a ser líquids els itineraris en els quals la cultura es desembolica, i torna a haver-hi molta nit en l’ànim creient.

No és estrany que Pere dubtés de la possibilitat de caminar en la seva circumstància, com ara nosaltres dubtam que puguem caminar en la nostra. El fet és que mentre Pere no va témer, Pere  va caminar.

Potser només és una qüestió de mirada. La mirada a la cama pròpia (a la força pròpia) engarrota l’avanç, és la mirada a la mà estesa del Senyor la que sosté la marxa.

El contrari de la por no és el temeritat, sinó la fe.

Déu no ofereix la salvació perquè som braus, sinó perquè som fills

Potser també t’interessa…

De qui es parla, amb qui es parla

De qui es parla, amb qui es parla

Ben Gurion digué un dia a Martin Buber: "Professor Buber, ¿com és que vós creieu en Déu?". Buber respongué: "Si es tractava d'un Déu de qui podem parlar, jo tampoc no hi creuria; com que es tracta d'un Déu a qui podem parlar, hi crec"....

Veure més