OPINIÓ

Espanya com Ìtalia

28/10/2021 | 0 comments

El filòsof italià Ernesto Galli va publicar un article en Corriere della Sera en el qual fa, del seu país, una anàlisi potser transferible al nostre.

  • La seva constatació, és el percentatge absolutament minoritari dels catòlics en els mitjans de comunicació i en els circuits culturals.
  • La seva denúncia, és el desmesurat desequilibri amb el qual el món mediàtic i intel·lectual representa la realitat sociològica del país.
  • La seva conclusió, és que els valors laics són representats com la norma absoluta i els religiosos, són reduïts a mera opinió discordant.
  • La seva proposta és que els creients es facin més presents en les esferes públiques.

Galli es confessa no-creient.

Potser també t’interessa…

Clerici*

Clerici*

Consulta el recull i descripció bibliogràfica de clergues de Mallorca d’entre 1600 fins al segle XIX. Aquesta tasca ha estat elaborada per Mn. Pere Fiol i Tornila, qui ha redactat cada una de les entrades (més de 5.000) basant-se en el Llibre de prebendats i beneficiats morts de l’ACM (VAR-15577), així com també en les ordenacions fetes a partir del bisbe Bernat Nadal i Crespí (1795), fins a arribar a les que ja apareixen al Butlletí Oficial del Bisbat de Mallorca, fundat pel bisbe Miquel Salvà i Munar (1861).

Veure més