OPINIÓ

Pluralisme de doble via

05/07/2021 | 0 comments

Li convé i ens convé que l’Església catòlica espanyola prengui bona nota del pluralisme ideològic, cultural, religiós i moral dels habitants d’aquest país.

No és ni monocrom ni monotemàtic ni monocreient el nostre sòl hispànic.

Igualment li convé i ens convé que el Govern espanyol prengui bona nota de la gamma plural del catolicisme.

L’amplitud d’ona ideològica en la qual es mouen els polítics no és més ampla que aquella en la qual creuen els catòlics.

Si Espanya és més que el catolicisme perquè el país és plural, el catolicisme és més que Espanya perquè la seva església és universal.

Plurals, tots. I si plurals, humils.

Potser també t’interessa…

Clerici*

Clerici*

Consulta el recull i descripció bibliogràfica de clergues de Mallorca d’entre 1600 fins al segle XIX. Aquesta tasca ha estat elaborada per Mn. Pere Fiol i Tornila, qui ha redactat cada una de les entrades (més de 5.000) basant-se en el Llibre de prebendats i beneficiats morts de l’ACM (VAR-15577), així com també en les ordenacions fetes a partir del bisbe Bernat Nadal i Crespí (1795), fins a arribar a les que ja apareixen al Butlletí Oficial del Bisbat de Mallorca, fundat pel bisbe Miquel Salvà i Munar (1861).

Veure més