ARXIU CAPITULAR

Certificats sagramentals

31/03/2022 | 0 comments

«AVÍS IMPORTANT: Tan sols expedim certificats de sagraments administrats a la Catedral. Si aquests es feren a qualsevol altra parròquia de la diòcesi, acudiu a la dita parròquia o a l’Arxiu Diocesà de Mallorca.»

Per a l’obtenció del certificat de baptisme cal aportar la següent informació:

  • Nom i llinatges de la persona interessada
  • Nom i llinatges del pare i la mare
  • Data de naixement de la persona interessada
  • Data de baptisme (mínim, l’any)
  • Telèfon de contacte
  • Si el certificat ha de sortir de la Diòcesi de Mallorca haurà de ser legalitzat pel notari eclesiàstic

Si el certificat de baptisme es demana per catequesi o comunió dins la Diòcesi de Mallorca, es pot emetre un volant de baptisme.

Per a l’obtenció del certificat de matrimoni cal aportar la següent informació:

  • Nom i llinatges dels contraents
  • Data del matrimoni
  • Telèfon de contacte
  • Si el certificat ha de sortir de la Diòcesi de Mallorca haurà de ser legalitzat pel notari eclesiàstic

També es poden sol·licitar certificats de baptisme o matrimoni literals, és a dir, una còpia exacta de la inscripció tal com apareix al llibre sagramental.

Els certificats es poden recollir a l’Arxiu Capitular de Mallorca (Plaça de la Seu, s/n) qualsevol dia feiner, de 10 a 14 hores. Si ve el sol·licitant en persona només haurà de mostrar el DNI o document equivalent. Si n’és una altra, haurà de presentar el seu document d’identitat, una fotocòpia del DNI del sol·licitant i autorització signada per aquesta persona.

Les persones que resideixen fora de Mallorca poden sol·licitar l’enviament del certificat per correu postal. En aquest cas, prèviament hauran d’efectuar el pagament per transferència bancària.

Els preus dels certificats són els següents:

Certificat de baptisme o matrimoni     3€ *
Volant de baptisme     2€ *
Certificat literal de baptisme o matrimoni     6€ *
Tramitació de la signatura del notari     3€ *
Enviament per correu certificat     Segons tarifes de Correus *

 

* Els certificats sagramentals estan exempts d’IVA, per bé que les tarifes de Correus en poden incloure.

Potser també t’interessa…

Minories creatives

En contra de la tesi d'Oswald Spengler que sostenia que totes les cultures es regien pel mateix procés (naixien, creixien, florien i morien), Arnold J. Toynbee va sostenir que qualsevol cultura pot variar el curs si és capaç d'oferir una...

Veure més
La Llei del Cel

La Llei del Cel

Hi ha al món una illa que té una “Ley del cielo”. És l'illa canària de La Palma. És una llei que regula la llum. A La Palma, al cim d'una de les muntanyes hi ha un important observatori astronòmic. A les seves instal·lacions, el treball...

Veure més