OPINIÓ

Mistanàsia

10/09/2023 | 0 comments

Avui no parlo d’eutanàsia. Parlo de mistanàsia, aquesta que es produeix cada dia a tots els països pobres del món. El terme ja és d’ús comú al vocabulari sanitari del Brasil, d’on és Marcio Fabri do Anjos. Aquest teòleg va posar el seu ull a l’etimologia del terme eu-tanàsia (d’eu= bona i thanatos=mort) i va denunciar que aquesta no servia per referir-se a les nombrosíssimes morts dolentes i infelices que es donaven al seu voltant per falta d’assistència sanitària.

Va constatar que moltes morts no quedaven a l’abast de les assistències hospitalàries, molt lluny dels protocols dictats pels experts en bioètica. Es referia a les morts filles de la gana, la marginació o la violència, les morts que són víctimes de l’exclusió social, les no contemplades als protocols d’atenció al client, morts per manca de mitjans suficients per evitar-la. Per referir-se a tals morts, Do Anjos va encunyar el terme mis-tanasia (de mys=infeliç i thanatos = mort).

Al nostre món es dóna massa mala mort. I encara que anomenar el vocable mistanàsia assetgi la nostra consciència i la realitat que denota ens ofengui, aquesta paraula ha de ser dita. Si en un país hi ha morts feliços, que es digui. Si a molts països es donen morts infeliços, digui’s també. En una societat franca, la realitat ha de ser sempre emparaulada.

Potser també t’interessa…

Minories creatives

En contra de la tesi d'Oswald Spengler que sostenia que totes les cultures es regien pel mateix procés (naixien, creixien, florien i morien), Arnold J. Toynbee va sostenir que qualsevol cultura pot variar el curs si és capaç d'oferir una...

Veure més
La Llei del Cel

La Llei del Cel

Hi ha al món una illa que té una “Ley del cielo”. És l'illa canària de La Palma. És una llei que regula la llum. A La Palma, al cim d'una de les muntanyes hi ha un important observatori astronòmic. A les seves instal·lacions, el treball...

Veure més