Select Page
Certificats sagramentals

Certificats sagramentals

Per a l’obtenció del certificat de baptisme cal aportar la següent informació: Nom i llinatges de la persona interessada Nom i llinatges del pare i la mare Data de naixement de la persona interessada Data de baptisme (mínim, l’any) Telèfon de contacte Si el certificat...
Genealogia

Genealogia

Per facilitar la recerca genealògica, els interessats trobareu digitalitzats els índexs de baptismes, matrimonis i defuncions de la Seu. És important tenir en compte que aquí només hi ha els registres sagramentals de la Catedral. Per consultar els baptismes,...
Serveis

Serveis

L’Arxiu Capitular de Mallorca (ACM) s’encarrega de reunir, catalogar i difondre el patrimoni documental i bibliogràfic de la Catedral de Mallorca. Per dur a terme aquestes tasques, els serveis que ofereix són els següents: SERVEI DE DOCUMENTACIÓ La finalitat principal...
Presentació – Què és l’ACM

Presentació – Què és l’ACM

L’Arxiu Capitular de Mallorca (ACM) és l’arxiu de la Catedral de Mallorca. Té la missió de recollir, conservar, catalogar i difondre el patrimoni documental i bibliogràfic que la Catedral de Mallorca ha generat des de la seva creació (segle XIII) fins a l’actualitat....