Select Page
Clerici*

Clerici*

Consulta el recull i descripció bibliogràfica de clergues de Mallorca d’entre 1600 fins al segle XIX. Aquesta tasca ha estat elaborada per Mn. Pere Fiol i Tornila, qui ha redactat cada una de les entrades (més de 5.000) basant-se en el Llibre de prebendats i...
Catàleg i inventaris

Catàleg i inventaris

L’ACM conserva la documentació que la Catedral de Mallorca ha generat d’ençà de la seva creació, i també tots els fons documentals i col·leccions que hi han estat donats per diverses persones o entitats. Per motius de conservació, part de la documentació antiga només...
Certificats sagramentals

Certificats sagramentals

Per a l’obtenció del certificat de baptisme cal aportar la següent informació: Nom i llinatges de la persona interessada Nom i llinatges del pare i la mare Data de naixement de la persona interessada Data de baptisme (mínim, l’any) Telèfon de contacte Si el certificat...
Genealogia

Genealogia

Per facilitar la recerca genealògica, els interessats trobareu digitalitzats els índexs de baptismes, matrimonis i defuncions de la Seu. És important tenir en compte que aquí només hi ha els registres sagramentals de la Catedral. Per consultar els baptismes,...
Serveis

Serveis

L’Arxiu Capitular de Mallorca (ACM) s’encarrega de reunir, catalogar i difondre el patrimoni documental i bibliogràfic de la Catedral de Mallorca. Per dur a terme aquestes tasques, els serveis que ofereix són els següents: SERVEI DE DOCUMENTACIÓ La finalitat principal...