ARXIU CAPITULAR

La Confraria de Sant Pere i Sant Bernat

01/12/2023 | 0 comments

La Confraria de Sant Pere i Sant Bernat es va constituir el segle XIV a la Catedral de Mallorca, concretament a la Capella de Sant Bernat. Fou fundada pels preveres beneficiats de la Seu.  En un primer moment funcionà tan sols com a confraria religiosa; no obstant això, amb el temps anà adquirint protagonisme i un segle després, el 1470, la Confraria erigí un Hospital destinat a preveres necessitats.

La Confraria i l’Hospital han tingut una activitat ininterrompuda des del moment de la seva fundació fins a l’actualitat, tot i que els avatars del temps han anat modificant aquesta activitat.  Reflex d’aquesta és l’abundant i rica documentació que ens ha arribat fins als nostres dies. A l’Arxiu Capitular es conserva tota la documentació històrica i ara es posa a disposició dels usuaris interessats una part del fons documental de la Confraria, aquella que ja ha estat catalogada. Les tasques de catalogació documental s’iniciaren fa anys i han passat per diverses fases. Ara els resultats veuen la llum i una part important del Fons de la Confraria és de lliure accés. La catalogació continuarà formant part del dia a dia de l’arxiu i així com es vagi catalogant la resta que queda pendent, com pugui ser la documentació de l’Hospital, s’anirà obrint al públic. Així, les sèries documentals que són accessibles des d’aquest moment, pertanyents a les seccions «Govern», «Administració econòmica» i «Administració general» de la Confraria, són les següents:

 • Llibres de determinacions del Consell (1498-1948).
 • Esborranys d’Actes (1721-1922).
 • Ordinacions (1424-1949).
 • Llibres de caixa dels Procuradors (1424-1940).
 • Llibres de comptes (1563-1940).
 • Llibres dels censals (1487-1855).
 • Albarans (1535-1929).
 • Aniversaris (1426-1669).
 • Distribucions (1490-1916).
 • Llibre de Misses de la Confraria (1593-1911).
 • Llibre de bolleta de Misses (1661-1771).
 • Dietaris (1878-1902).
 • Correspondència (1578-1948).
 • Inventaris

Potser també t’interessa…

Minories creatives

En contra de la tesi d'Oswald Spengler que sostenia que totes les cultures es regien pel mateix procés (naixien, creixien, florien i morien), Arnold J. Toynbee va sostenir que qualsevol cultura pot variar el curs si és capaç d'oferir una...

Veure més
La Llei del Cel

La Llei del Cel

Hi ha al món una illa que té una “Ley del cielo”. És l'illa canària de La Palma. És una llei que regula la llum. A La Palma, al cim d'una de les muntanyes hi ha un important observatori astronòmic. A les seves instal·lacions, el treball...

Veure més